ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนคนเก่งของเรา
                ด.ญ.สุวิชยา วินิจฉัยธรรม นักเรียน Unit F คว้ารางวัลชนะเลิศในรุ่นคลาส c girl ในการแข่งขันกอล์ฟของสมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สนามที่1 ที่สนามสิงห์ปาร์คขอนแก่น ระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา
วันที่โพสต์ : 1 มิถุนายน 2560
 

   รูปภาพ : ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนคนเก่งของเรา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© Copyright โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
ธุรการ  0-4333-2406 , ภายใน 47313 | pwutti@kku.ac.th
E-Ofiice | Mail-kku | KKUGoogle Apps | KKU | Admin