*** ชนะเลิศ ระดับประเทศ !!! (ถ้วยพระราชทาน ร.9) ***
                การประกวดบรรเลงดนตรีไทย "ศรทอง" ครั้งที่ 6 ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 จัดโดยมูลนิธิหลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) และมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ซึ่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้รับรางวัลทั้งหมด 6 รางวัล ดังนี้ 1. ด.ช.กฤตภาส หินเธาว์ รางวัลชนะเลิศ ระนาดเอก 2. ด.ญ.ภูษณิศา เอกก้านตรง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จะเข้ 3. ด.ญ.ปภา ศรีสุพรรณ รางวัลเข็มฝีมือศรทอง อันดับ 4 จะเข้ 4. ด.ช.ธิปก วันจันทึก รางวัลเข็มฝีมือศรทอง อันดับ 5 ระนาดเอก 5. ด.ญ.พิมพ์ลภัส ศรีเสถียรวงศ์ รางวัลเข็มฝีมือศรทอง อันดับ 7 ซอด้วง 6. ด.ญ.กานต์กมล โชติการณ์ รางวัลเข็มฝีมือศรทอง อันดับ 7 จะเข้
วันที่โพสต์ : 20 กุมภาพันธ์ 2560
 

   รูปภาพ : *** ชนะเลิศ ระดับประเทศ !!! (ถ้วยพระราชทาน ร.9) ***
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© Copyright โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
ธุรการ  0-4333-2406 , ภายใน 47313 | pwutti@kku.ac.th
E-Ofiice | Mail-kku | KKUGoogle Apps | KKU | Admin