เด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2560
                ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับคัดเลือกเป็น เด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2560 ซึ่งได้เข้าเยี่ยมคารวะและรับโอวาทจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล และรับเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560 โดยมีรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกดังนี้ 1.เด็กหญิงรัญชณัฐ รุ่งโรจน์นิมิตชัย ด้านวิชาการ 2.เด็กชายภัครินทร์ ลีไตรรงค์ ด้านวิชาการ 3.เด็กชายพิชญุตม์ โอภาโส ด้านวิชาการ 4.เด็กหญิงสุวิชยา วินิจฉัยธรรม ด้านกีฬา 5.เด็กชายอริญชย์ เบญจปิยะพร ด้านกีฬา
วันที่โพสต์ : 16 มกราคม 2560
 

   รูปภาพ : เด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© Copyright โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
ธุรการ  0-4333-2406 , ภายใน 47313 | pwutti@kku.ac.th
E-Ofiice | Mail-kku | KKUGoogle Apps | KKU | Admin