ค่ายดูดาว 61
                กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้จัดกิจกรรม “ค่ายดูดาวครั้งที่ 23 ” ขึ้น ในวันที่ 14-15 ธันวาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ทางด้านดาราศาสตร์ 2. นักเรียนสามารถอ่านแผนที่ดาวและดูดาวนท้องฟ้าตามแผนที่ดาวได้ 3. เพื่อให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ในการดูดาวในท้องฟ้าจริง และรู้จักตำแหน่งและการเคลื่อนที่ของดาวต่าง ๆ สำหรับในปีการศึกษา 2561 นี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 196 คน ประกอบด้วยนักเรียนยูนิทเอฟ จำนวน 139 คน ผู้ช่วยวิทยากร ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 จำนวน 48 คน นักศึกษาปฏิบัติการสอน 4 คน และมีคณาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทั้ง 5 คน เป็นวิทยากร รูปภาพเพิ่มเติมที่ : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2026617184097072&type=1&l=61337d2b23
วันที่โพสต์ : 14 ธันวาคม 2561
 

   รูปภาพ : ค่ายดูดาว 61
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© Copyright โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
ธุรการ  0-4333-2406 , ภายใน 47313 | pwutti@kku.ac.th
E-Ofiice | Mail-kku | KKUGoogle Apps | KKU | Admin