นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์
                กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้จัดนิทรรศการ โครงงานวิทยาศาสตร์ขึ้นในวันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 13.50 – 15.30 น. โดยมีนักเรียนยูนิทเอฟนำเสนอโครงงานต่างๆ และมีนักเรียนยูนิทเอ-อี คณาจารย์ เป็นผู้เข้าชม โครงงานที่นำเสนอมีทั้งโครงงานการทดลอง โครงงานประดิษฐ์
วันที่โพสต์ : 5 กันยายน 2560
 

   รูปภาพ : นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© Copyright โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
ธุรการ  0-4333-2406 , ภายใน 47313 | pwutti@kku.ac.th
E-Ofiice | Mail-kku | KKUGoogle Apps | KKU | Admin