ปลูกดาวเรือง รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.9
                นักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ร่วมกันปลูกต้นดาวเรือง เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.9
วันที่โพสต์ : 5 กันยายน 2560
 

   รูปภาพ : ปลูกดาวเรือง รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© Copyright โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
ธุรการ  0-4333-2406 , ภายใน 47313 | pwutti@kku.ac.th
E-Ofiice | Mail-kku | KKUGoogle Apps | KKU | Admin