กิจกรรมรับขวัญวันเปิดเทอม(ผูกเสี่ยว) 2560
                โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้จัดกิจกรรมรับขวัญวันเปิด เทอม(ผูกเสี่ยว) ขึ้นเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 เป็นกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ และเพิ่มขวัญกำลังใจให้แก่ นักเรียนทุกคน อีกทั้งยังเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทยสืบต่อไป.....
วันที่โพสต์ : 15 มิถุนายน 2560
 

   รูปภาพ : กิจกรรมรับขวัญวันเปิดเทอม(ผูกเสี่ยว) 2560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© Copyright โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
ธุรการ  0-4333-2406 , ภายใน 47313 | pwutti@kku.ac.th
E-Ofiice | Mail-kku | KKUGoogle Apps | KKU | Admin