กิจกรรมพี่เพื่อน้อง
                กิจกรรมพี่เพื่อน้อง โดยพี่ๆยูนิท ดี อี และเอฟ จัดกิจกรรม เตรียมปัญหาและจัดทำแผนปัญหาคณิตศาสตร์ ให้กับน้องๆ ยูนิท เอ บี และซี เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 60 ที่ผ่านมา
วันที่โพสต์ : 10 กุมภาพันธ์ 2560
 

   รูปภาพ : กิจกรรมพี่เพื่อน้อง
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© Copyright โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
ธุรการ  0-4333-2406 , ภายใน 47313 | pwutti@kku.ac.th
E-Ofiice | Mail-kku | KKUGoogle Apps | KKU | Admin