กิจกรรมวันมาฆบูชา
                กิจกรรมวันมาฆบูชา จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 10 ก.พ. 60 โดยจัดให้มีการบรรยายธรรม เพื่อระลึกถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และยังเป็นการช่วยธำรงพระพุทธศาสนาให้สืบต่อไป
วันที่โพสต์ : 10 กุมภาพันธ์ 2560
 

   รูปภาพ : กิจกรรมวันมาฆบูชา
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© Copyright โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
ธุรการ  0-4333-2406 , ภายใน 47313 | pwutti@kku.ac.th
E-Ofiice | Mail-kku | KKUGoogle Apps | KKU | Admin