กิจกรรมพี่เพื่อน้อง ปีการศึกษา 2561
                กิจกรรมพี่เพื่อน้อง ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เป็นกิจกรรมที่พี่ๆยูนิท ดี อี และเอฟ จัดทำโครงงานและเตรียมปัญหาทางคณิตศาสตร์ ให้กับน้องๆ ยูนิท เอ บี และซี เพื่อให้ความรู้แก่น้องๆ และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ กิจกรรมพี่เพื่อน้อง ปีการศึกษา 2561 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2562....
วันที่โพสต์ : 18 มกราคม 2562
 

   รูปภาพ : กิจกรรมพี่เพื่อน้อง ปีการศึกษา 2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© Copyright โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
ธุรการ  0-4333-2406 , ภายใน 47313 | pwutti@kku.ac.th
E-Ofiice | Mail-kku | KKUGoogle Apps | KKU | Admin