ค้นหาข่าว :
 
  คณะกรรมการ ธกส. ตรวจประเมินโรงเรียนธนาคาร
วันนี้ 19 พฤศจิกายน 2557 ทางโรงเรียนได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในการตรวจประเมินโรงเรียนธนาคารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประกวดโรงเรียนธนาคารในระดับภาคโดยที่โรงเรียนสาธิตฯ ได้เป็นตัวแทนโรงเรียนธนาคารในจังหวัดขอนแก ...
[more]  


  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นสานสัมพันธ์ไทย-ลาว
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับโรงเรียนในอาเซียน ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมาคณาจารย์พร้อมกับนักแสดงนาฏศิลป์และวงดนตรีไทยร่วม 50 คน เด ...
[more]  


  กิจกรรมเพื่อสังคมรวมน้ำใจช่วยเหลือชาวนา
วันนี้ 29 กันยายน 2557 โรงเรียนธนาคารสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้มอบเงินสมทบโครงการรวมน้ำใจช่วยเหลือชาวนา โดยเป็นเงินบริจาค จำนวน 115,456 บาท เป็นเงินสมทบ จำนวน 1,460,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,575,456 บาท ...
[more]  


  การเข้าร่วมกิจกรรมเปิดชั้นเรียนวิชาภาษาอังกฤษ โดยอาจารย์ชาวสิงคโปร์
วันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นักเรียนยูนิทเอฟจำนวน 28 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมเปิดชั้นเรียนในงาน ICER & APEC Khon Kaen International Symposium 2014 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งสอนโดย อาจารย ...
[more]  


  กิจกรรมจิตสาธารณะนักเรียนยูนิทเอฟ
วันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2557 คณาจารย์ นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน และนักเรียนยูนิทเอฟ โดยการนำของ ผศ.ภัสสรา อินทรกำแหง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ผศ.ดร.รัชนี จรุงศิรวัฒน์ หัวหน้ากิจกรรมในครั้งนี้ ได้ร่วมกิจกรรมจิตสาธารณะ ณ บ้านลูกรัก ต.โนน ...
[more]  


  กิจกรรม Open Class ครั้งที่ 11
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้จัดกิจกรรม Open Class ครั้งที่ 11 เพื่อประชุมสรุปและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาวิชาชีพครูคณิตศาสตร์และครูดนตรี นาฏศิลป์ และทัศนศิลป์ ด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการ ...
[more]  


  โรงเรียนธนาคาร
ในวันจันทร์ที่ 8 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา โรงเรียนธนาคารสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้ทำการสรุปผลรวมการกระตุ้นเงินฝากประจำเดือนสิงหาคม โดยต้องได้ผลการผ่านเกณฑ์ 80% ของนักเรียนที่เปิดบัญชีกับโรงเรียนธนาคารฯ ผลสรุปว่าไม่มี ยูนิทใดผ่านเกณ ...
[more]  หน้าที่ : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
จำนวนข่าวทั้งหมด : 7 ข่าว

 
 

 

 
© Copyright โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
ธุรการ  0-4333-2406 , ภายใน 47313 | pwutti@kku.ac.th
E-Ofiice | Mail-kku | KKUGoogle Apps | KKU | Admin