ค้นหาข่าว :
 
  คะแนนสอบ o-net ปี 2557
ดูรายละเอียดได้ที่ link นี้ครับ http://www.primary.satit.kku.ac.th/main/index_parent.php ...
[more]  


  เพาะกล้าการออม
นักธุรกิจน้อย บ.เพาะกล้าสาธิต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) รอบอกเล่ากิจกรรมแสนสนุก ในทุ่งแสงตะวัน ออกอากาศรายการ ทุ่งแสงตะวัน 06.25 น. เสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา https://www.youtube.com/watch?v=1CMbg02bzpE ...
[more]  


  สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น" โรงเรียนธนาคารดีเด่น ออกอากาศ Springnews
บ.เพาะกล้าสาธิต หนึ่งในกิจกรรมของโรงเรียนธนาคารสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ออกรายการ springnews TV ติดตามได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=ru_hWHxijz4 ...
[more]  


  สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น" โรงเรียนธนาคารดีเด่น - Springnews
บ.เพาะกล้าสาธิต หนึ่งในกิจกรรมของโรงเรียนธนาคารสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ออกรายการ springnews TV  ...
[more]  


  ดนตรีไทยฤดูหนาว
ขอเชิญชมการแสดงดนตรีไทย ในกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพทางดนตรีและนาฏศิลป์ (ดนตรีไทยฤดูหนาว) ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมการแสดงออกของ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยจัดการแสดงดนตรีเพื่อพัฒนาศัก ...
[more]  


  กิจกรรมจิตสาธารณะยูนิทเอฟ
วันที่ 21 มกราคม 2558 คณาจารย์ นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และนักเรียนยูนิทเอฟ นำโดยท่านรองผู้อำนวยการฯ ผศ.ภัสสรา อินทรกำแหง นำนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมจิตสาธารณะ ณ บ้านพักคนชรานักบุญโยเซฟ โดยได้ร่วมมอบเงินบริจาค และของบริจาค รวมทั้งมีกิจกรรมการแสดงของเด็กๆเ ...
[more]  


  โครงการโรงเรียนของหนู
โครงการโรงเรียนของหนู https://www.facebook.com/groups/306768002741855/?fref=ts โดยการรวมตัวจากเพื่อนๆชาวเฟสหลายสาขาอาชีพ บริจาคเงินสร้างห้องเรียน 1 ห้อง ให้โรงเรียน ตชด. บ้านค้อ ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ. อุบลราชธานี เมื่อปีที่ผ่านมา ตอนนี้ได้โต๊ะนักเรียนเพิ ...
[more]  หน้าที่ : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
จำนวนข่าวทั้งหมด : 7 ข่าว

 
 

 

 
© Copyright โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
ธุรการ  0-4333-2406 , ภายใน 47313 | pwutti@kku.ac.th
E-Ofiice | Mail-kku | KKUGoogle Apps | KKU | Admin