ค้นหาข่าว :
 
  โรงเรียนธนาคารบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ เข้าศึกษาดูงานกิจกรรมโรงเรียนธนาคารสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 คณะครู ผู้บริหารและนักเรียนพนักงานโรงเรียนธนาคารบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ จังหวัดบึงกาฬ เข้าศึกษาดูงานกิจกรรมโรงเรียนธนาคารสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีคณะผู้บริหาร คณะกรรมการโรงเรียนธนาคารให้การต้อนรับและบรรยายสรุปการดำเนินงาน ...
[more]  


  ผลการประกวด “โครงการธนชาต ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย”
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) เข้าร่วมการประกวดมารยาทไทย “โครงการธนชาต ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี ระดับประถมต้น ...
[more]  


  คณะครู ผู้บริหารและนักเรียนพนักงานโรงเรียนธนาคารเทศบาลวัดป่าเรไร จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าศึกษาดูงานกิจกรรมโรงเรียนธนาคาร
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 คณะครู ผู้บริหารและนักเรียนพนักงานโรงเรียนธนาคารเทศบาลวัดป่าเรไร จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าศึกษาดูงานกิจกรรมโรงเรียนธนาคารสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ซึ่งชนะเลิศการประกวดโรงเรียนธนาคารดีเด่นระดับประเทศ ประจำ ...
[more]  


  บายศรีสู่ขวัญรับน้องใหม่ 2558
ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 นี้ทางโรงเรียนสาธิต ฯ จะจัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญรับน้องใหม่วันเปิดเทอม โดยมีพิธีพราหมณ์และการผู้แขนให้แก่นักเรียนใหม่ ...
[more]  


  รางวัลโรงเรียนธนาคารดีเด่นระดับประเทศ
เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2558 ผศ.ภัสสรา อินทรกำแหง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักเรียน รับมอบโล่รางวัลชนะเลิศโรงเรียนธนาคารดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2557 พร้อมเงินรางวัลกว่า 50,000 บาท จากนายสรวุฒิ พานิชย์ รองผ ...
[more]  


  รับสมัครกิจกรรมภาคฤดูร้อน
โรงเรียนสาธิตเปิดรับสมัคร นักเรียนระดับประถมศึกษา ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมภาคฤดูร้อน ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ห้องสมุด สาธิตฯ ประถม วันที่ 1-3 เมษายน 2558 หลังวันที่ 3 เมษายน 2558 สมัครได้ที่ ห้องธุรการ เริ่มต้นเพียง 350 บาทต่อวิชา (ผู้เรียนสามารถเลือกลงทะเ ...
[more]  


  โควต้า 35 คน หลักสูตรคู่ขนาน ปีการศึกษา 2557
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับสิทธิ์เข้าหลักสูตรคู่ขนานระดับมัธยมประจำปีการศึกษา 2557 http://www.primary.satit.kku.ac.th/main/index_parent.php ...
[more]  หน้าที่ : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
จำนวนข่าวทั้งหมด : 7 ข่าว

 
 

 

 
© Copyright โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
ธุรการ  0-4333-2406 , ภายใน 47313 | pwutti@kku.ac.th
E-Ofiice | Mail-kku | KKUGoogle Apps | KKU | Admin