ค้นหาข่าว :
 
  คณาจารย์และนักศึกษาจาก Edith Cowan University (ECU) ประเทศออสเตรเลีย
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 คณาจารย์และนักศึกษาจาก Edith Cowan University (ECU) ประเทศออสเตรเลีย นำโดย Assoc.Prof.Jim Cross เข้าศึกษาดูงานและทำกิจกรรมร่วมกับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์ ) ...
[more]  


  การประกวดบรรเลงดนตรีไทย “ศรทอง”
การประกวดบรรเลงดนตรีไทย “ศรทอง” ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 5 ณ โรงละครวังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรุงเทพมหานคร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) มีนักเรียนที่สามารถผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้ ทั้งหมด 7 คน  ...
[more]  


  โรงเรียนเทศบาล4(รัตนโกสินทร์200ปี)จังหวัดนครพนม ดูงานโรงเรียนธนาคาร
รร.เทศบาล4(รัตนโกสินทร์200ปี)จังหวัดนครพนม นำคณะครู-นักเรียนพนักงานโรงเรียนธนาคาร. และพนง.ธกส.สาขานครพนมโดยมี ผช.ผอ.ฝ่ายกิจการภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เป็นหัวหน้าคณะ เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนธนาคารสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) เมื่อวันที่1 ...
[more]  


  วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ขอนแก่นศึกษาดูงานโรงเรียนธนาคาร
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ขอนแก่นศึกษาดูงานโรงเรียนธนาคารสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) วันที่25 สค.58 ...
[more]  


  ศึกษาดูงานโรงเรียนธนาคารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันพุธที่ 5 สค.58 คณาจารย์-นักศึกษา สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน และคณาจารย์-นักเรียน โรงเรียนมหิศราธิบดี จังหวัดนครราชสีมา เดินทางมาศึกษาดูงานการดำเนินงานของโรงเรียนธนาคารสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) โดยมีผู้ ...
[more]  


  การศึกษาดูงานของคณาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2558 คณาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้ไปศึกษาดูงานโรงเรียนราชินีบน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในเรื่องของระเบียบวินัย และ ความเป็นกุลสตรีที่ดีพร้อม นับเป็นการเปิดโลกทัศน์ท ...
[more]  


  นักศึกษาในโครงการ Educators Abroad ร่วมทำกิจกรรมกับนักเรียน
ในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558 มีนักศึกษาในโครงการ Educators Abroad จาก The University of Winchester and the University of Worcester UK จำนวน 10 คน ภายใต้การนำของ Mrs. Honor Hounghton มาร่วมทำกิจกรรมกับนักเรียนในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึก ...
[more]  หน้าที่ : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
จำนวนข่าวทั้งหมด : 7 ข่าว

 
 

 

 
© Copyright โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
ธุรการ  0-4333-2406 , ภายใน 47313 | pwutti@kku.ac.th
E-Ofiice | Mail-kku | KKUGoogle Apps | KKU | Admin