ค้นหาข่าว :
 
  งานทำบุญโรงเรียน ถวายภัตตาหาร แด่พระสงฆ์
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ท่านรองศาสตราจารย์เพชรรัตน์ จงนิมิตรสถาพร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้จัดงานทำ บุญถวายภัตตาหาร แด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อเป็นสิริมงคลแด่ คณาจารย์ บุคลากร และนักเรียนทั้งหลาย อีก ...
[more]  


  กิจกรรมจิตสาธารณะ มอบเงินและสิ่งของบริจาคให้บ้านพักคนชรา
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 คณาจารย์ นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนและนักเรียนยูนิทเอฟ นำโดย ผศ.ภัสสรา อินทรกำแหง ได้ไปจัดกิจกรรมจิตสาธารณะที่บ้านพักคนชรา นักบุญโยเซฟ โดยได้นำเงินและของบริจาคที่รวบรวมจากนักเรียนยูนิทต่างๆในโรงเรียน เข้ามอบให้กับผู้ปกครองบ้านพักคนชรา  ...
[more]  


  ศาสตราจารย์ จากประเทศญี่ปุ่นเข้าร่วมหารือวิชาการ...
เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 ศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ Eiji Takahashi จาก Faculty of Education & Human Science, University of Yamanashi ประเทศญี่ปุ่น ได้ร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการและจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางการศึกษา ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายป ...
[more]  


  ผลสอบวิชาการนานาชาติ 2559
รายชื่อผู้ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการ รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2559 วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา(สาย 1) ที่ ชื่อ-สกุล ชั้น เหรียญรางวัล 1 เด็กหญิงชวัลลักษน์ เรืองชยจตุพร ป.6 รางวัลเหรียญทอง 2 เด็กหญิงญาดา ประฏิภาณวัตร ป.6 รางวั ...
[more]  


  เจ้าหน้าที่ด้านการศึกษาสังเกตชั้นเรียนภาษาญี่ปุ่น
ในวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14.00 – 16.00 น. เลขานุการเอกของสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยและเจ้าหน้าที่ด้านการศึกษารวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง 6 คน มาสังเกตชั้นเรียนภาษาญี่ปุ่น และพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในงานส่งเสริมงานวิชาการและศิลปวัฒนธรรมกับผู้บริหารโ ...
[more]  


  ผู้ศึกษาดูงานจากประเทศญี่ปุ่น
ผู้ศึกษาดูงานจากประเทศญี่ปุ่น ...
[more]  


  รับมอบของขวัญวันเด็กเพื่อจัดกิจกรรม วันเด็กวันออม
วันอังคารที่ 19 มกราคม 2559 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) รับมอบของขวัญวันเด็กเพื่อจัดกิจกรรม วันเด็กวันออมจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาตลาดกลางสินค้าการเกษตรขอนแก่น ...
[more]  หน้าที่ : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
จำนวนข่าวทั้งหมด : 7 ข่าว

 
 

 

 
© Copyright โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
ธุรการ  0-4333-2406 , ภายใน 47313 | pwutti@kku.ac.th
E-Ofiice | Mail-kku | KKUGoogle Apps | KKU | Admin