ค้นหาข่าว :
 
  ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลนักเรียน
ระบบฐานข้อมูลนักเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2559 ********** นักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559 บันทึกข้อมูล ระหว่างวันที่ 18 - 22 พฤษภาคม 2559 นักเรียนปัจจุบัน (Unit B - F) บันทึกข้อมูล ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 - 3 มิถุนายน 2559 ********** ข้อมูลผิดพลาดที่พบ ...
[more]  


  ขอเลื่อนกำหนดการรับคู่มือนักเรียน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ขอเลื่อนกำหนดการรับคู่มือนักเรียน นักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559 จากเดิม วันที่ 18 - 19 เมษายน เป็นวันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2559  ...
[more]  


  เปลี่ยนแปลงกำหนดการรับใบแจ้งยอดชำระเงินผ่านธนาคาร เพื่อเข้าศึกษาต่อ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับใบแจ้งยอดชำระเงินผ่านธนาคาร เพื่อรายงานตัวเข้าศึกษาต่อของนักเรียนยูนิทบี ถึง ยูนิทเอฟ เป็นวันที่ 18 -19 พฤษภาคม 2559 และติดต่อขอรับใบแจ้งยอดชำระเงินได้ที่ฝ่ายการเงินตึกอำนว ...
[more]  


  เปิดสอนภาคฤดูร้อน (Summer)
รับลงทะเบียนช่วงแรก วันที่ 17 มีนาคม 2559 และช่วงที่สอง 28 มีนาคม 2559 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 043-332406 และทาง facebook fanpage ...
[more]  


  กำหนดการรายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อ
กำหนดการรายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ของนักเรียนยูนิท B ถึง ยูนิท F ...
[more]  


  คณะตัวแทนจากประเทศญี่ปุ่นเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน
คณะตัวแทนคณาจารย์และนักศึกษาจาก Naruto University of Education จากประเทศญี่ปุ่น จำนวน 8 ท่าน นำโดย Professor AKITA Miyo ตำแหน่ง Director of Center for Educational Career Development, Mathematics Education เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนในวิชาภาษาญี่ปุ่น ภ ...
[more]  


  กิจกรรม วันมาฆบูชา
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 นำโดย อาจารย์พวงทอง พูลเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ รศ.เพชรรัตน์ จงนิมิตรสถาพร รองผู้อำนวยการ โรงเรียน สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา พร้อมกับนิมนต์พระสงฆ ...
[more]  หน้าที่ : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
จำนวนข่าวทั้งหมด : 7 ข่าว

 
 

 

 
© Copyright โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
ธุรการ  0-4333-2406 , ภายใน 47313 | pwutti@kku.ac.th
E-Ofiice | Mail-kku | KKUGoogle Apps | KKU | Admin