ค้นหาข่าว :
 
  กิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"
กิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" เพื่อประกาศความจงรักภักดี และร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียน แ ...
[more]  


  คณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยครูปากเซ เข้าเยี่ยมชม
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 คณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยครูปากเซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอน ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ...
[more]  


  ต้อนรับคณะเยี่ยมชมโรงเรียนธนาคารสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาถนนศรีจันทร์ ขอนแก่น นำน้องๆนักเรียนจากโรงเรียนธนาคารขอนแก่นวิทยายน2 และโรงเรียนธนาคารโคกสีพิทยาสรรค์ พร้อมด้วยคณาจารย์ที่ปรึกษา จำนวน 31 ท่าน เข้าศึกษาดูงานที่โรงเรียนธนาคารสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศ ...
[more]  


  แจ้งปรับเส้นทางการเดินรถ รับ-ส่ง นักเรียน
ด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น งานรักษาความปลอดภัยและจราจรมหาวิทยาลัยขอนแก่น สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ประชุมปรึกษาหารือเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาการจราจรภายในที่ติดขัดในชั่วโมงเร่งด่ว ...
[more]  


  พิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ปี พ.ศ.2559
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้ร่วมกันถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2559 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีและรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบทอดกันมา ...
[more]  


  ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสาธิตและเปิดห้องเกียรติยศ
เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมานั้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการร่วมกันทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครบรอบ 46 ปี และเปิดห้องเกียรติยศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นครั้งแรกอีกด้วย... ติดตามภ ...
[more]  


  คณะตัวแทนจากประเทศกัมพูชาเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน
คณะตัวแทนคณาจารย์และนักศึกษาจากประเทศกัมพูชา เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนและทำกิจกรรมร่วมกับนักเรียนยูนิทบี ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ...
[more]  หน้าที่ : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
จำนวนข่าวทั้งหมด : 7 ข่าว

 
 

 

 
© Copyright โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
ธุรการ  0-4333-2406 , ภายใน 47313 | pwutti@kku.ac.th
E-Ofiice | Mail-kku | KKUGoogle Apps | KKU | Admin