ค้นหาข่าว :
 
  รายชื่อ นร. A-F/60
รายชื่อนักเรียน ยูนิท A-F ปีการศึกษา 2560 ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ เมนู "สำหรับผู้ปกครอง" หรือ ที่ลิงค์ http://www.primary.satit.kku.ac.th/main/administrator/modules/mod_file/myfile/20170329170429_A-F.pdf ...
[more]  


  ประกาศรายชื่อโควต้า IEC
ประกาศรายชื่อนักเรียนยูนิทเอฟ ที่ได้สิทธิ์เข้าเรียนในหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 http://www.primary.satit.kku.ac.th/main/administrator/modules/mod_file/myfile/20170327132535_F2559.pdf ...
[more]  


  ผลการสอบ O-Net รายบุคคล ปีการศึกษา 2559
ผลการสอบ O-Net รายบุคคล ปีการศึกษา 2559 คลิก http://www.primary.satit.kku.ac.th/main/administrator/modules/mod_file/myfile/20170325075845_IndividualScore_2559_P6_O-net.pdf ...
[more]  


  เปิดรับสมัครแล้ว!!! ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (นานาชาติ)
เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 .... สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยคณิตศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร.043-203165 หรือที่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร.043-202406 ...
[more]  


  รายชื่อยูนิทเอ ปีการศึกษา 2560
www.primary.satit.kku.ac.th/main/administrator/modules/mod_file/myfile/20170317152143_Class-A2560.pdf ...
[more]  


  ประกาศรายชื่อ IEC unitA ปีการศึกษา 2560
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศ http://www.primary.satit.kku.ac.th/main/administrator/modules/mod_file/myfile/20170317150825_IEC-%202560.pdf ...
[more]  


  เชิญร่วมงาน ตลาดนัดในสวน
ขอเชิญร่วมงาน ตลาดนัดในสวนครังที่ 3 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 15.00 - 17.00 น. ...
[more]  หน้าที่ : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
จำนวนข่าวทั้งหมด : 7 ข่าว

 
 

 

 
© Copyright โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
ธุรการ  0-4333-2406 , ภายใน 47313 | pwutti@kku.ac.th
E-Ofiice | Mail-kku | KKUGoogle Apps | KKU | Admin