ค้นหาข่าว :
 
  เปลี่ยนแปลงสถานที่สอบ สสวท. รอบสอง
ทาง สพป.ขก. เขต 1 แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในวันที่ 25 มกราคม 2557 จากเดิมสอบที่ สพป.ขก. เขต 1 เปลี่ยนไปสอบที่ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ...
[more]  


  รายละเอียดการสอบแข่งขันวิชาการนานาชาติ รอบแรก
ผู้ปกครองสามารถ พิมพ์บัตรประจำตัวสอบของนักเรียนเป็นรายบุคคล ตาม Link นี้ครับ http://obecimso.net/web/reportRegisOfficeCard.php?school_id=025004 โดยจะมีรายละเอียดวัน เวลา สถานที่สอบปรากฏในบัตรสอบ จะมีรายชื่อเฉพาะนักเรียนที่สอบในสาย 1 รอบแรก ส่วนนักเรียนที ...
[more]  


  วันเด็กวันออม
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)จะจัดกิจกรรมวันเด็กวันออม ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2557 ขึ้น บริเวณ ด้านหลังอาคารธุรการ ตั้งแต่เวลา 12.00 - 13.00 น. โดยทางทางโรงเรียนธนาคารมีโปรโมชั่นพิเศษ ดังนี้ - เปิดบัญชีใหม่ รับกระปุกออมทรัพย์  ...
[more]  


  งดการเรียนการสอน
ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ฯ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2556 และเสด็จพระราชดำเนินทร ...
[more]  


  กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
ขอเชิญคุณพ่อร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 7.30 น. กิจกรรมทำบุญตักบาตร 9.00 -10.00 น. กิจกรรมถวายพระพร 10.00 - 10.30 น. ชมละครสั้น "ออมตามคำพ่อสอน" 10.30 - 11.30 น. กิจกรรม "วันพ่อพอเพียง" (เวียนเข้าฐาน 6 ฐาน ฐานที่ 1 "เพลงออมเป็นนิ ...
[more]  


  ยูนิทเอทัศนศึกษาศูนย์หม่อนไหม
คณาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้นำนักเรียนยูนิทเอ 1 และเอ 2 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 150 คน ไปทัศนศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเสริมทักษะภาษาไทย ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯขอนแก่น ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 ซึ่งนักเร ...
[more]  


  กิจกรรมค่ายดูดาวครั้งที่ 18
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาธิต ฯ ประถม จะจัดกิจกรรม ค่ายดูดาว ครั้งที่ 18 ในระหว่างวันที่ 4-5 ธันวาคม 2556 นี้ โดยจะจัดให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้แผนที่ดาว การเรียนรู้เกี่ยวกับกลุ่มดาว การดูดาวในท้ ...
[more]  หน้าที่ : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
จำนวนข่าวทั้งหมด : 7 ข่าว

 
 

 

 
© Copyright โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
ธุรการ  0-4333-2406 , ภายใน 47313 | pwutti@kku.ac.th
E-Ofiice | Mail-kku | KKUGoogle Apps | KKU | Admin