ค้นหาข่าว :
 
  การพิจารณาคิดเลือกร้านค้า
ด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) มีความประสงค์จะให้ผู้ประกอบการร้านค้าประเภทอาหารว่างและเครื่องดื่มเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 4 ร้าน โดยจัดเป็นอาหารว่าง 2 ร้าน และเครื่องดื่ม 2 ร้าน เพื่อจำหน่ายแก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยข ...
[more]  


  สามารถดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้งกับเนื้อหา และคู่มือการติดตั้ง แท็บเล็ต ป.3
(1.) คู่มือการติดตั้งสื่อการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษาศาสตร์ (ศึกษาศาสตร์) >> http://goo.gl/mcdO0v  ...
[more]  


  รายงานตัวนักเรียน2557
กำหนดการมอบตัวนักเรียนใหม่ ยูนิทเอ ปีการศึกษา 2557 วันพุธที่ 30 เมษายน 2557 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องสมุดโรงเรียนสาธิต ฯ กำหนดการรายงานตัวนักเรียนเก่า ยูนิท บี - เอฟ ปีการศึกษา 2557 วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องสมุดโรงเรียนสาธิต ฯ - 08.30 - 10.00 น.  ...
[more]  


  ประกาศรายชื่อโควต้า 35 คน หลักสูตรคู่ขนาน
ผู้ปกครองสามารถดูได้ตาม link นี้ http://www.primary.satit.kku.ac.th/main/administrator/modules/mod_file/myfile/20140320111021_f1_35_56.pdf ...
[more]  


  กิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนสาธิต ฯ ระดับประถม จะจัดกิจกรรมภาคฤดูร้อนในระหว่างวันที่ 1-29 เมษายน 2557 โดยจะเปิดรับสมัครวันที่ 20 มีนาคม และ วันที่ 1-4 เมษายน 2557 ค่าใช้จ่ายเริ่มต้นเพียง 350 บาทต่อวิชา น้อง ๆ ที่สนใจสมัครได้ที่ โรงเรียนสาธิต ฯ  ...
[more]  


  เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 ทางโรงเรียนได้จัดให้มีการหาเสียงของผู้สมัครคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 และมีการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนในเวลา 11.30-12.30 น. โดยได้รับการสนับสนุนเครื่องลงคะแนนจากคณะกรรมการการเลือกตั้งจั้งหวัดขอนแก่น  ...
[more]  


  ทำบุญโรงเรียน
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียน ได้จัดกิจกรรมทำบุญโรงเีรียนเพื่อเป็นสิริมงคลและอุทิศส่วนกุศลให้แก่บุคลากรที่ได้ล่วงลับไปแล้ว โดยได้รับเกียรติจากท่านอดีตผู้อำนวยการโรงเรียน ผศ.พวงทอง อ่อนจำรัส มาร่วมในกิจกรรมวันนี้รวมทั้ง คณาจารย์  ...
[more]  หน้าที่ : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
จำนวนข่าวทั้งหมด : 7 ข่าว

 
 

 

 
© Copyright โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
ธุรการ  0-4333-2406 , ภายใน 47313 | pwutti@kku.ac.th
E-Ofiice | Mail-kku | KKUGoogle Apps | KKU | Admin