ค้นหาข่าว :
 
  ผลการสอบ ONET ปี 2561
ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 มีนักเรียนเข้าสอบทั้งสิ้น 161 คน ซึ่งมีนักเรียนสอบได้คะแนนสูงสุดและสอบได้คะแนนเต็ม ดังนี้ คะแนนภาษาไทยสูงสุด เด็กหญิงณัฐธยาน์ ระดมสุทธิศาล 96.25 คะแนน คะแนนเต็ม 100 คณิ ...
[more]  


  ประกาศผลสอบ สสวท รอบ1
ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 (สอบคัดเลือกรอบที่ 1) คลิ๊กลิงค์ด้านล่าง https://drive.google.com/file/d/1-IAyqE8yULlWeObTfjmYuLPX9ssJXbOp/view?usp=sharing ...
[more]  


  Satit KKU Band
ประมวลภาพวงดนตรี Satit KKU Band ...
[more]  


  กิจกรรม น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาทมหาราชภูมิพล
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จัดกิจกกรรม "น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท มหาราชภูมิพล" น้อมเกล้าถวายความอาลัยส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ในช่วงเช้าของวันที่ 25 ต.ค. 2560  ...
[more]  


  University of Toyama จากประเทศญี่ปุ่น ศึกษาดูงาน
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจำนวน 10 คน จาก University of Toyama ประเทศญี่ปุ่น มาเยี่ยมและศึกษาดูงานการเรียนการสอนภายในโรงเรียน อีกทั้งร่วมจัดกิจกรรมการเล่นเกมญี่ปุ่น คือ  ...
[more]  


  โครงการทดสอบความรู้ทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 32
บริษัท เสริมปัญญา จำกัด ร่วมกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จัดกิจกรรมการสอบทดสอบความรู้ทางภาษาอังกฤษ ในระดับ ยูนิท D E F ในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 เวลา 8.30 – 10.30 น. หมดเขตรับสมัคร 31 กรกฎาคม ค่าสมัครสอบคนละ 45 บา ...
[more]  


  ทำบุญโรงเรียน 2560
ทำบุญโรงเรียน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น อาจารย์พวงทอง พูลเรือง เป็นประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียนร่วมกันทำบุญในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560...  ...
[more]  หน้าที่ : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
จำนวนข่าวทั้งหมด : 7 ข่าว

 
 

 

 
© Copyright โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
ธุรการ  0-4333-2406 , ภายใน 47313 | pwutti@kku.ac.th
E-Ofiice | Mail-kku | KKUGoogle Apps | KKU | Admin