ค้นหาข่าว :
 
  โล่รางวัลประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระ วรราชาทินัดดามาตุ
เด็กหญิงพาประวีร์ ยุวนะศิริ นักเรียนยูนิท F ได้รับโล่รางวัลประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระ วรราชาทินัดดามาตุ ในการประกวดบทกลอนไฮกุ ประจำปี 2560 -2561 และได้รับทุนการศึกษารางวัลผู้ชนะเลิศ 1,500 บาท ทุนการศึกษาผู้ชนะเลิศดีเด่น 1,500 ...
[more]  


  รางวัลชนะเลิศ FIRST LEGO League Jr.2018
บริษัทแกรมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ สถาบันการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดการแข่งขัน FIRST LEGO League 2018 เพื่อคัดเลือกตัวแทนเยาวชนไทยเข้าร่วมการแข่งขัน ระดับนานาชาติ ประจำปี 2561 และรายการนี้ คณะนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายป ...
[more]  


  กิจกรรมชื่นชมยินดีหน้าเสาธง
เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 60 ได้จัดกิจกรรมชื่นชมยินดีหน้าเสาธงให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนในด้านต่างๆ ดังนี้ # โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 1. เด็กหญิงพีรญา ภัทรกิจกำจร Unit B2 เหรียญทองแดง ระดับประเทศ วิชา ...
[more]  


  การประกวดกิจกรรมร้อยเรียงรักพระคุณพ่อ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดกิจกรรมร้อยเรียงรักพระคุณพ่อ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รับรางวัลหน้าเสาธง เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ...
[more]  


  รางวัลเหรียญทองแดง ระดับประเทศ (สสวท)
เด็กหญิงพีรญา ภัทรกิจกำจร นักเรียนยูนิท B ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับประเทศ วิชาคณิตศาสตร์ จากโครงการประเมิณและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จัดโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 60 ท ...
[more]  


  ผลการสอบโครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560
ผลการสอบโครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560 ของบริษัทเสริมปัญญา ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมการสอบระดับ ยูนิท D จำนวน 27 คน นักเรียนเข้าร่วมการสอบระดับ ยูนิท E จำนวน 20 คน และนักเรียนเข้าร่วมการสอบระดับ ยูนิท F จำนวน 16 คน ผลปรากฎว่ามีน ...
[more]  


  ชนะเลิศ แบดมินตัน รางวัลถ้วยพระราชทาน
เด็กชายปราญชล สันติวรากร(น้องเคนจิ) นักเรียน Unit C ชนะเลิศกีฬาแบดมินตัน ประเภทชายเดี่ยว ระดับประถมศึกษาตอนต้น จากการแข่งขันรายการ DINO BADMINTON CHAMPIONSHIP 2017 ต้านยาเสพติด ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 22 - 24 ก ...
[more]  หน้าที่ : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
จำนวนข่าวทั้งหมด : 7 ข่าว

 
 

 
© Copyright โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
ธุรการ  0-4333-2406 , ภายใน 47313 | pwutti@kku.ac.th
E-Ofiice | Mail-kku | KKUGoogle Apps | KKU | Admin