ค้นหาข่าว :
 
  กิจกรรมชื่นชมยินดีหน้าเสาธง
เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 60 ได้จัดกิจกรรมชื่นชมยินดีหน้าเสาธงให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนในด้านต่างๆ ดังนี้ # โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 1. เด็กหญิงพีรญา ภัทรกิจกำจร Unit B2 เหรียญทองแดง ระดับประเทศ วิชา ...
[more]  


  การประกวดกิจกรรมร้อยเรียงรักพระคุณพ่อ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดกิจกรรมร้อยเรียงรักพระคุณพ่อ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รับรางวัลหน้าเสาธง เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ...
[more]  


  รางวัลเหรียญทองแดง ระดับประเทศ (สสวท)
เด็กหญิงพีรญา ภัทรกิจกำจร นักเรียนยูนิท B ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับประเทศ วิชาคณิตศาสตร์ จากโครงการประเมิณและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จัดโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 60 ท ...
[more]  


  ผลการสอบโครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560
ผลการสอบโครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560 ของบริษัทเสริมปัญญา ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมการสอบระดับ ยูนิท D จำนวน 27 คน นักเรียนเข้าร่วมการสอบระดับ ยูนิท E จำนวน 20 คน และนักเรียนเข้าร่วมการสอบระดับ ยูนิท F จำนวน 16 คน ผลปรากฎว่ามีน ...
[more]  


  ชนะเลิศ แบดมินตัน รางวัลถ้วยพระราชทาน
เด็กชายปราญชล สันติวรากร(น้องเคนจิ) นักเรียน Unit C ชนะเลิศกีฬาแบดมินตัน ประเภทชายเดี่ยว ระดับประถมศึกษาตอนต้น จากการแข่งขันรายการ DINO BADMINTON CHAMPIONSHIP 2017 ต้านยาเสพติด ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 22 - 24 ก ...
[more]  


  การแข่งขันรายการ GSB junior golf open 2017 ในรุ่น CLASS C – GIRL
จากการแข่งขันรายการ GSB junior golf open 2017 ในรุ่น CLASS C – GIRL สนามที่ 4 ณ สนามบูรพากอล์ฟคลับ จังหวัดชลบุรี เด็กหญิงสุวิชยา วินิจฉัยธรรม นักเรียนชั้น Unit F ได้เป็นตัวแทนนักกอล์ฟเยาวชนในประเทศเข้าแคมป์ฝึกซ้อมกอล์ฟกับนักกอล์ฟในระดับอาชีพ ในช่วงปลายปี  ...
[more]  


  เทศกาลดนตรีเพื่อการเรียนรู้ Music Learning Fest 2017
เด็กหญิงปิติชนก วิไลลักษณ์ นักเรียนชั้น Unit A ได้รับเหรียญทองแดง จาก เทศกาลดนตรีเพื่อการเรียนรู้ Music Learning Fest 2017 ...
[more]  หน้าที่ : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
จำนวนข่าวทั้งหมด : 7 ข่าว

 
 

 
© Copyright โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
ธุรการ  0-4333-2406 , ภายใน 47313 | pwutti@kku.ac.th
E-Ofiice | Mail-kku | KKUGoogle Apps | KKU | Admin