ค้นหาข่าว :
 
  ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนคนเก่งของเรา
ด.ญ.สุวิชยา วินิจฉัยธรรม นักเรียน Unit F คว้ารางวัลชนะเลิศในรุ่นคลาส c girl ในการแข่งขันกอล์ฟของสมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สนามที่1 ที่สนามสิงห์ปาร์คขอนแก่น ระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ...
[more]  


  *** ชนะเลิศ ระดับประเทศ !!! (ถ้วยพระราชทาน ร.9) ***
การประกวดบรรเลงดนตรีไทย "ศรทอง" ครั้งที่ 6 ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 จัดโดยมูลนิธิหลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) และมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ซึ่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้รับ ...
[more]  


  เด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2560
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับคัดเลือกเป็น เด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2560 ซึ่งได้เข้าเยี่ยมคารวะและรับโอวาทจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ที่ตึกสันติไมตรี ทำเ ...
[more]  


  เยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2560
จากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ผลคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2560 นั้น ผลปรากฏว่า ด.ญ.รัญชณัฐ รุ่งโรจน์นิมิตชัย นักเรียนชั้นยูนิท F ได้รับคัดเลือกดังกล่าว และได้เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี เนื่องในงานฉลอง ...
[more]  


  โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ TEDET
ด.ช.ปราญชล สันติวรากร นักเรียน Unit B ด.ญ.ภูมิกมล โชคภูเขียว นักเรียน Unit C ด.ช.ภัครินทร์ ลีไตรรงค์ นักเรียน Unit F ได้รางวัลชมเชย วิชาคณิตศาสตร์ และ ด.ช.นภ ภัทรรุ่งนิรันดร นักเรียน Unit E ได้รับรางวัลชมเชย วิชาวิทยาศาสตร์ จากโครงการประเมินแล ...
[more]  


  เหรียญทอง การแข่งขันชิงแชมป์การคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 17 /2559
ด.ช.ภัครินทร์ สีไตรรงค์ คว้า เหรียญทอง จากการแข่งขันชิงแชมป์การคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 17 /2559 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ซึ่งจะเข้ารับรางวัลในวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2559 นี้ ณ หอประชุมพิฆเนศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จึงขอแสดงความชื่นชมยินดีใ ...
[more]  


  เหรียญทองแดง การแข่งขันชิงแชมป์การคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 17 /2559
ด.ญ. รัญชณัฐ รุ่งโรจน์นิมิตชัย คว้า เหรียญทองแดง อีกหนึ่งรางวัล จากการแข่งขันชิงแชมป์การคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 17 /2559 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ซึ่งจะเข้ารับรางวัลในวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2559 นี้ ณ หอประชุมพิฆเนศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จ ...
[more]  หน้าที่ : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
จำนวนข่าวทั้งหมด : 7 ข่าว

 
 

 
© Copyright โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
ธุรการ  0-4333-2406 , ภายใน 47313 | pwutti@kku.ac.th
E-Ofiice | Mail-kku | KKUGoogle Apps | KKU | Admin