ค้นหาข่าว :
 
  ค่ายภาษาจีน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้จัดค่ายภาษาจีนครั้งที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2558 เวลา 8.30 – 15.30 น. สำหรับนักเรียนยูนิทดี อี และเอฟที่มีความสนใจในการเรียนรู้ภาษาจีนเพิ่มเติมจากการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ซึ่งในการจัดก ...
[more]  


  กิจกรรมค่าย 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี และศิลปะ ได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรมค่าย 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ในวันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) เวลา 8.30 ...
[more]  


  ๊Unit F ไปทัศนศึกษา
วันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 นักเรียนยูนิทเอฟจำนวน 153 คน รวมทั้งคณาจารย์และนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ได้เดินทางไปทัศนศึกษาที่ อุทยานประวัติศาสตร์ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียน ...
[more]  


  กิจกรรมค่ายดูดาวครั้งที่ 19
กิจกรรมค่ายดูดาวครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 9-10 มกราคม 2558 ที่ผ่านมาทางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมค่ายดูดาวให้แก่นักเรียนยูนิท เอฟ ซึ่งในปีนี้ได้จัดเป็นปีที่ 19 แล้ว โดยมีนักเรียนเข้าร่วมทั้งสิ้น 145 คน วิทยากรที่ให้ความรู้แก่นักเรียนประกอบด้ว ...
[more]  


  Unit A ทัศนศึกษา ศูนย์หม่อนไหมฯ
นักเรียนยูนิทเอ 1 และเอ2 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 138 คน ไปทัศนศึกษา ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ในวันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2557 เวลา 8.30 น. – 12.00 น. ซึ่งการไปทัศนศึกษาครั้งนี้อยู่ภายใต้กิจกรรมทัศนศึกษาภูมิปัญญาท้องถ ...
[more]  


  กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์
เมื่อวันอังคารที่ 9 กันยายน 2557 ที่ผ่านมาทางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ของพี่ ๆ ยูนิทเอฟ เพื่อนำเสนอโครงงานให้แก่น้อง ๆ ได้เข้ามาเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะกระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์  ...
[more]  


  กิจกรรม English Camp For A-C วันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2557
กิจกรรม English Camp For A-C (136 photos) กิจกรรม English Camp For A-C วันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์ ) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์ ) ได้เห็นความ สำคัญและความจำเป็นขอ ...
[more]  หน้าที่ : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
จำนวนข่าวทั้งหมด : 7 ข่าว

 
 

 
© Copyright โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
ธุรการ  0-4333-2406 , ภายใน 47313 | pwutti@kku.ac.th
E-Ofiice | Mail-kku | KKUGoogle Apps | KKU | Admin