ค้นหาข่าว :
 
  จัดกิจกรรม English Camp for Unit A – C
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์ )ได้เห็นความสำคัญและความจำเป็นของการใช้ภาษาอังกฤษโดยมุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาเพื่อการสื่อสาร (Communicative Approach ) ที่มุ่งการฝึกฝนให้ปฏิบัติจริงในบริบทหรือสถานการณ์เกื้อหนุนการใช้ภาษาอังก ...
[more]  


  กิจกรรมค่ายวิทย์ประจำปีการศึกษา 2558
ภาพบางส่วนจากกิจกรรมค่ายวิทย์ประจำปีการศึกษา 2558 ...
[more]  


  กิจกรรมวันแม่ ปีการศึกษา 2558
ภาพบรรยากาศบางส่วนจากกิจกรรมวันแม่ ปีการศึกษา 2558 ...
[more]  


  ภาพกิจกรรมถวายเทียน เข้าพรรษา
ภาพบรรยากาศบางส่วนจากกิจกรรมถวายเทียน เข้าพรรษา ...
[more]  


  กิจกรรมชื่นชมยินดี58
ภาพบรรยากาศ กิจกรรมชื่นชมยินดี  ...
[more]  


  กิจกรรมทำบุญวันวิสาขบูชาและบายศรีสู่ขวัญรับน้องใหม่
ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมทำบุญตักรบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา และกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญต้อนรับน้องใหม่วันเปิดเทอม วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 มีผู้ปกครองมาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ...
[more]  


  กิจกรรม Singapore English Summer Camp
ระหว่างวันที่ 15-21 มีนาคม 2558 ประเทศสิงคโปร์ นักเรียนยูนิทเอฟจำนวน 48 คนได้เดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรม Singapore English Summer Camp ณ ประเทศสิงคโปร์ โดยกิจกรรมแบ่งเป็นการเรียนภาษาอังกฤษ ณ Dimension International College และการทัศนศึกษาตามสถานที่ต่างๆของประเ ...
[more]  หน้าที่ : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
จำนวนข่าวทั้งหมด : 7 ข่าว

 
 

 
© Copyright โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
ธุรการ  0-4333-2406 , ภายใน 47313 | pwutti@kku.ac.th
E-Ofiice | Mail-kku | KKUGoogle Apps | KKU | Admin