ค้นหาข่าว :
 
  ค่าย 5 กลุ่มสาระ
ค่าย 5 กลุ่มสาระ จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560  ...
[more]  


  ค่ายดูดาว 2560
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้จัดกิจกรรม “ค่ายดูดาวครั้งที่ 22 ” ขึ้น ในวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ทางด้านดาราศาสตร์ 2. นักเรียน ...
[more]  


  กิจกรรมทัศนศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเสริมทักษะภาษาไทยยูนิทเอ ปีการศึกษา 2560
กิจกรรมทัศนศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเสริมทักษะภาษาไทยยูนิทเอ ปีการศึกษา 2560 ...
[more]  


  นิทรรศการ โครงงานภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดนิทรรศการ โครงงานภาษาไทยขึ้นในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 14.40 – 15.30 น. โดยนักเรียนยูนิทเอถึงอีนำเสนอโครงงานเกี่ยวกับภาษาไทย พร้อมด้วยนัก เรียนทุกยูนิท ผู้ปกครอง คณาจารย์ เป็นผู้เข้าชม โครงงานที่นำเสนอ ...
[more]  


  นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้จัดนิทรรศการ โครงงานวิทยาศาสตร์ขึ้นในวันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 13.50 – 15.30 น. โดยมีนักเรียนยูนิทเอฟนำเสนอโครงงานต่างๆ และมีนักเรียนยูนิทเอ-อี คณาจารย์ เป็นผู้เข้าชม โครงงานที่นำเสนอมีทั้งโครงงานการทดลอง  ...
[more]  


  ปลูกดาวเรือง รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.9
นักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ร่วมกันปลูกต้นดาวเรือง เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.9 ...
[more]  


  โครงการยุวสาสมาธิ "ทำความดีถวายพ่อ"
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ร่วมกับ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 78 คณะแพทย์ศาสตร์ มข. ร่วมกันจัดโครงการยุวสาสมาธิ "ทำความดีถวายพ่อ" ระหว่างวันที่ 5 - 14 ก.ย.2560 ...
[more]  หน้าที่ : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
จำนวนข่าวทั้งหมด : 7 ข่าว

 
 

 
© Copyright โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
ธุรการ  0-4333-2406 , ภายใน 47313 | pwutti@kku.ac.th
E-Ofiice | Mail-kku | KKUGoogle Apps | KKU | Admin