ค้นหาข่าว :
 
  ค่าย 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้ดำเนินการจัดค่าย 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ สุขศึกษาและพลศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยีและศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันเสาร์ที่ 1  ...
[more]  


  10 อันดับยอดนักอ่าน ประจำเดือน มกราคม 2557
10 อันดับยอดนักอ่าน ประจำเดือน มกราคม 2557 1. ด.ญ.กันต์ธีรา เจริญชัย ชั้น D1 ยืม 14 ครั้ง 2. ด.ญ.สุวภัทร แสนขวา ชั้น D1 ยืม 13 ครั้ง 3. ด.ญ.ภัสสร ตั้งเจริญ ชั้น D1 ยืม 11 ครั้ง 4. ด.ญ.ภัทรจาริน ซื่อตระกูลพาณิชย์ ชั้น C1 ยืม 10 ครั้ง 5. ด.ญ.วริศรา บูรณไมตร ...
[more]  


  Biking English Camp Unit D
กิจกรรม Biking English Camp Unit D วันที่ 25 มกราคม 2557 ณ สวนสุขภาพบึงทุ่งสร้าง จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์ ) ได้เห็นความ สำคัญและความจำเป็นของการใช้ภาษาอังกฤษ โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาเพื ...
[more]  


  Leadership English Camp for E – F
กิจกรรม Leadership English Camp for E – F (IEC) วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมอินภาวา อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา ( ศึกษาศาสตร์ ) ได้เห็นความสำคัญและความจำเป็นของการใช้ภาษาอังกฤษ โดยมุ่ ...
[more]  


  นิทรรศการจัดแสดงโครงงานอาชีพและผลงานนักเรียน
วันนี้ 18 กุมภาพันธ์ 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมการจัดแสดงโครงงานอาชีพของนักเรียนยูนิทเอฟและการจัดแสดงผลงานนักเรียนรวมทั้งการสาธิตการทำขนมและอาหารต่าง ๆ ซึ่งมีกิจกรรมที่เด็ก ๆ ให้ความสนใจหลากหลายกิจกรรม อาทิเช่น การแสดงการเขี ...
[more]  


  กิจกรรมแรลลี่วิชาการวันมาฆบูชา
ภายหลังจากที่ช่วงเช้าทางคณะครู นักเรียนและผู้ปกครองได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชาแล้วในช่วงบ่ายของวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรม แรลลี่วิชาการโดยจัดเป็นฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับวันมาฆบูชา เช่น การเรียนเทียน การสวดมนต์ การทำสมาธิ เป็ ...
[more]  


  Unit D ทัศนศึกษา ศูนย์วิทย์บ้านไผ่
เมื่อวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้พานักเรียนยูนิทดีไปศึกษาเรียนรู้กิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ ทั้งการบรรยายเกี่ยวกับดาราศาสตร์ กิจกรรมฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ กิจกรรม Science Show ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก ...
[more]  หน้าที่ : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
จำนวนข่าวทั้งหมด : 7 ข่าว

 
 

 
© Copyright โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
ธุรการ  0-4333-2406 , ภายใน 47313 | pwutti@kku.ac.th
E-Ofiice | Mail-kku | KKUGoogle Apps | KKU | Admin