ค้นหาข่าว :
 
  กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 3
เมื่อวันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 3 ณ โรงเรียนสาธิต ฯ ระดับประถม โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ให้เด็กได้ร่วมกิจกรรมและเรียนรุู้หลักการทางวิทยาศาสตร์ เช่น เครื่องบินพลังยาง จรวดพุ่งปรี๊ด ภาพ ...
[more]  


  ทัศนศึกษายูนิท B
วันที่ 23 ก.ค. 57 คณาจารย์และนักเรียนยูนิท B นำนักเรียนศึกษาดูงาน ณ คณะเกษตรศาสตร์ เพื่อศึกษาสถานที่ทดลองภาควิชาสัตวศาสตร์และสวนสัตว์ทางเลือกและศึกษาศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จน (ทฤษฎีใหม่) เด็กๆ ให้ความสนใจและชื่นชอบกับกิจกรรมนี้มาก  ...
[more]  


  กิจกรรมบำเพ็ญประโชน์ลูกเสือเอฟ
วันที่24 กรกฎาคม 2557 งานลูกเสือ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) นำโดย อ.พลัฏฐ์ ทิพย์ศรีราช นำคณาจารย์ นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และนักเรียนยูนิทเอฟ เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ให้กับนักเรียน พงษ์ภิญโญ1 ต.บึงเนียม อ.เมือง จ ...
[more]  


  English Camp D E F
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมาทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรม English Camp ยูนิท D E F เพื่อเสริมศักยภาพภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียน ...
[more]  


  กิจกรรมจูงลูกเข้าวัดยูนิทเอฟ
คณาจารย์ ยูนิท เอฟ 1 และ เอฟ 2 นำนักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมจูงลูกเข้าวัดในวันที่ 24-25 มิถุนายน 2557 ณ วัดโมกขวนาราม เวลา 09.00 - 12.00 น. เพื่อร่วมทำกิจกรรมทางศาสนาและการเจริญสติสมาธิภาวนาตามแนวทางหลวงปู่เทียน โดยพระวิทยากร  ...
[more]  


  unit C ทัศนศึกษาภูเวียง
วันนี้ 3 กรกฎาคม 2557 ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้จัดทัศนศึกษาสำหรับนักเรียนยูนิท ซี ที่เรียนเรื่องสัตว์ดึกดำบรรพ์ โดยได้นำนักเรียนไปทัศนศึกษา ณ อุทยานแห่งชาติภูเวียงเพื่อศึกษาหลุมขุดค้นซากฟอสซิลไดโนเสาร์ ในช่วงเช้า ส่วนในช่วงบ่ายได้เข้าชม ณ ศูนย์ศึกษ ...
[more]  


  กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมาทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ของนักเรียนยูนิทอีและเอฟ โดยมีการเดินทางไกล การผจญภัยในฐานกิจกรรมต่าง ๆ การอยู่ค่ายพักแรม กิจกรรมรอบกองไฟ ...
[more]  หน้าที่ : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
จำนวนข่าวทั้งหมด : 7 ข่าว

 
 

 
© Copyright โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
ธุรการ  0-4333-2406 , ภายใน 47313 | pwutti@kku.ac.th
E-Ofiice | Mail-kku | KKUGoogle Apps | KKU | Admin