ค้นหาข่าว :
 
  กิจกรรมพี่เพื่อน้อง ปีการศึกษา 2561
กิจกรรมพี่เพื่อน้อง ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เป็นกิจกรรมที่พี่ๆยูนิท ดี อี และเอฟ จัดทำโครงงานและเตรียมปัญหาทางคณิตศาสตร์ ให้กับน้องๆ ยูนิท เอ บี และซี เพื่อให้ความรู้แก่น้องๆ และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ กิจกรรมพี่เพื่อน้อง ปีการศึกษา 2561 จัดขึ้นเมื ...
[more]  


  Biking English Camp
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์ ) ได้เห็นความสำคัญและความจำเป็นของการใช้ภาษาอังกฤษ โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาเพื่อการสื่อสาร (Communicative Approach ) ที่มุ่งการฝึกฝนให้ปฏิบัติจริงในบริบทหรือสถานการณ์เกื้อหนุนการใช้ภาษาอั ...
[more]  


  Christmas 61
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 61 ...
[more]  


  ค่ายดูดาว 61
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้จัดกิจกรรม “ค่ายดูดาวครั้งที่ 23 ” ขึ้น ในวันที่ 14-15 ธันวาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ทางด้านดาราศาสตร์ 2. นักเรียนสา ...
[more]  


  English Camp 61
กิจกรรม English Camp สำหรับนักเรียนในโครงการหลักสูตรคู่ขนาน (IEC) วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์ ) ได้เห็นความสำคัญและความจำเป็นของการใช้ภาษาอังกฤษ โดยมุ่งเน้นให้นักเรีย ...
[more]  


  English Camp for Unit E – F ณ บ้านสวนชมดาวรีสอร์ต
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์ )ได้เห็นความสำคัญและความจำเป็นของการใช้ภาษาอังกฤษโดยมุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาเพื่อการสื่อสาร (Communicative Approach ) ที่มุ่งการฝึกฝนให้ปฏิบัติจริงในบริบทหรือสถานการณ์เกื้อหนุนการใช้ภาษาอังก ...
[more]  


  กิจกรรม Merry Christmas
กิจกรรม Merry Christmas จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 60 ...
[more]  หน้าที่ : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
จำนวนข่าวทั้งหมด : 7 ข่าว

 
 

 
© Copyright โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
ธุรการ  0-4333-2406 , ภายใน 47313 | pwutti@kku.ac.th
E-Ofiice | Mail-kku | KKUGoogle Apps | KKU | Admin