Satit KKU Band ...

ประมวลภาพวงดนตรี Satit KKU Band ... [more]
  Update : 19 ธันวาคม 2560
 
  กิจกรรม น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาทมหาราชภูมิพล ...

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จัดกิจกกรรม "น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท มหาราชภูมิพล" น้อมเกล้าถวายความอาลัยส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ ... [more]
  Update : 25 ตุลาคม 2560
 
  University of Toyama จากประเทศญี่ปุ่น ศึกษาดูงาน ...

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจำนวน 10 คน จาก University of Toyama ประเทศญี่ปุ่น มาเยี่ยมและศึกษาดูงานการเรียนการส ... [more]
  Update : 24 สิงหาคม 2560
 
อ่านข่าวทั้งหมด
 
 
  English Camp 61 ...

กิจกรรม English Camp สำหรับนักเรียนในโครงการหลักสูตรคู่ขนาน (IEC) วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์ ) ได้เห็นความ ... [more]
  Update : 18 สิงหาคม 2561
 
  English Camp for Unit E – F ณ บ้านสวนชมดาวรีสอร์ต ...

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์ )ได้เห็นความสำคัญและความจำเป็นของการใช้ภาษาอังกฤษโดยมุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาเพื่อการสื่อสาร (Communicative Approach ) ที่มุ่งการฝึก ... [more]
  Update : 10 กุมภาพันธ์ 2561
 
  กิจกรรม Merry Christmas ...

กิจกรรม Merry Christmas จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 60 ... [more]
  Update : 12 ธันวาคม 2560
 
อ่านข่าวทั้งหมด

 
 
  โล่รางวัลประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระ วรราชาทินัดดามาตุ ...

เด็กหญิงพาประวีร์ ยุวนะศิริ นักเรียนยูนิท F ได้รับโล่รางวัลประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระ วรราชาทินัดดามาตุ ในการประกวดบทกลอนไฮกุ ประจำปี 2560 -2561 และได้รับทุนการศึกษารางวั ... [more]
  Update : 9 สิงหาคม 2561
 
  รางวัลชนะเลิศ FIRST LEGO League Jr.2018 ...

บริษัทแกรมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ สถาบันการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดการแข่งขัน FIRST LEGO League 2018 เพื่อคัดเลือกตัวแทนเยาวชนไทยเข้าร่วมการแข่งขัน ระดับนานาชาติ ประจำปี 2561 แล ... [more]
  Update : 22 มิถุนายน 2561
 
  กิจกรรมชื่นชมยินดีหน้าเสาธง  ...

เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 60 ได้จัดกิจกรรมชื่นชมยินดีหน้าเสาธงให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนในด้านต่างๆ ดังนี้ # โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 1. เด็กหญิ ... [more]
  Update : 8 ธันวาคม 2560
 
อ่านข่าวทั้งหมด

 

 
       
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ :  คน

 

 
© Copyright โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
ธุรการ  0-4333-2406 , ภายใน 47313 | pwutti@kku.ac.th
E-Ofiice | Mail-kku | KKUGoogle Apps | KKU | Admin