Satit KKU Band ...

ประมวลภาพวงดนตรี Satit KKU Band ... [more]
  Update : 19 ธันวาคม 2560
 
  กิจกรรม น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาทมหาราชภูมิพล ...

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จัดกิจกกรรม "น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท มหาราชภูมิพล" น้อมเกล้าถวายความอาลัยส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ ... [more]
  Update : 25 ตุลาคม 2560
 
  University of Toyama จากประเทศญี่ปุ่น ศึกษาดูงาน ...

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจำนวน 10 คน จาก University of Toyama ประเทศญี่ปุ่น มาเยี่ยมและศึกษาดูงานการเรียนการส ... [more]
  Update : 24 สิงหาคม 2560
 
อ่านข่าวทั้งหมด
 
 
  กิจกรรม Merry Christmas ...

กิจกรรม Merry Christmas จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 60 ... [more]
  Update : 12 ธันวาคม 2560
 
  ค่าย 5 กลุ่มสาระ ...

ค่าย 5 กลุ่มสาระ จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560  ... [more]
  Update : 2 ธันวาคม 2560
 
  ค่ายดูดาว 2560 ...

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้จัดกิจกรรม “ค่ายดูดาวครั้งที่ 22 ” ขึ้น ในวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1.  ... [more]
  Update : 18 พฤศจิกายน 2560
 
อ่านข่าวทั้งหมด

 
 
  กิจกรรมชื่นชมยินดีหน้าเสาธง  ...

เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 60 ได้จัดกิจกรรมชื่นชมยินดีหน้าเสาธงให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนในด้านต่างๆ ดังนี้ # โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 1. เด็กหญิ ... [more]
  Update : 8 ธันวาคม 2560
 
  การประกวดกิจกรรมร้อยเรียงรักพระคุณพ่อ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ...

นักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดกิจกรรมร้อยเรียงรักพระคุณพ่อ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รับรางวัลหน้าเสาธง เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ... [more]
  Update : 4 ธันวาคม 2560
 
  รางวัลเหรียญทองแดง ระดับประเทศ (สสวท) ...

เด็กหญิงพีรญา ภัทรกิจกำจร นักเรียนยูนิท B ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับประเทศ วิชาคณิตศาสตร์ จากโครงการประเมิณและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จัดโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร ... [more]
  Update : 27 พฤศจิกายน 2560
 
อ่านข่าวทั้งหมด

 

 
         
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ :  คน

 

 
© Copyright โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
ธุรการ  0-4333-2406 , ภายใน 47313 | pwutti@kku.ac.th
E-Ofiice | Mail-kku | KKUGoogle Apps | KKU | Admin