University of Toyama จากประเทศญี่ปุ่น ศึกษาดูงาน ...

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจำนวน 10 คน จาก University of Toyama ประเทศญี่ปุ่น มาเยี่ยมและศึกษาดูงานการเรียนการส ... [more]
  Update : 24 สิงหาคม 2560
 
  โครงการทดสอบความรู้ทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 32 ...

บริษัท เสริมปัญญา จำกัด ร่วมกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จัดกิจกรรมการสอบทดสอบความรู้ทางภาษาอังกฤษ ในระดับ ยูนิท D E F ในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 เวลา 8.30 – ... [more]
  Update : 28 มิถุนายน 2560
 
  ทำบุญโรงเรียน 2560 ...

ทำบุญโรงเรียน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น อาจารย์พวงทอง พูลเรือง เป็นประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียน ... [more]
  Update : 13 มิถุนายน 2560
 
อ่านข่าวทั้งหมด
 
 
  นิทรรศการ โครงงานภาษาไทย ...

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดนิทรรศการ โครงงานภาษาไทยขึ้นในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 14.40 – 15.30 น. โดยนักเรียนยูนิทเอถึงอีนำเสนอโครงงานเกี่ยวกับภาษาไทย พร้อมด้วยนัก เรียนทุกยูน ... [more]
  Update : 22 กันยายน 2560
 
  นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ...

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้จัดนิทรรศการ โครงงานวิทยาศาสตร์ขึ้นในวันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 13.50 – 15.30 น. โดยมีนักเรียนยูนิทเอฟนำเสนอโครงงานต่างๆ และมีนักเรียนยูนิทเอ-อี คณาจา ... [more]
  Update : 5 กันยายน 2560
 
  ปลูกดาวเรือง รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.9 ...

นักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ร่วมกันปลูกต้นดาวเรือง เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.9 ... [more]
  Update : 5 กันยายน 2560
 
อ่านข่าวทั้งหมด

 
 
  ชนะเลิศ แบดมินตัน รางวัลถ้วยพระราชทาน ...

เด็กชายปราญชล สันติวรากร(น้องเคนจิ) นักเรียน Unit C ชนะเลิศกีฬาแบดมินตัน ประเภทชายเดี่ยว ระดับประถมศึกษาตอนต้น จากการแข่งขันรายการ DINO BADMINTON CHAMPIONSHIP 2017 ต้านยาเสพติด ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จ ... [more]
  Update : 27 กันยายน 2560
 
  การแข่งขันรายการ GSB junior golf open 2017 ในรุ่น CLASS C – GIRL ...

จากการแข่งขันรายการ GSB junior golf open 2017 ในรุ่น CLASS C – GIRL สนามที่ 4 ณ สนามบูรพากอล์ฟคลับ จังหวัดชลบุรี เด็กหญิงสุวิชยา วินิจฉัยธรรม นักเรียนชั้น Unit F ได้เป็นตัวแทนนักกอล์ฟเยาวชนในประเทศ ... [more]
  Update : 20 กันยายน 2560
 
  เทศกาลดนตรีเพื่อการเรียนรู้ Music Learning Fest 2017 ...

เด็กหญิงปิติชนก วิไลลักษณ์ นักเรียนชั้น Unit A ได้รับเหรียญทองแดง จาก เทศกาลดนตรีเพื่อการเรียนรู้ Music Learning Fest 2017 ... [more]
  Update : 20 กันยายน 2560
 
อ่านข่าวทั้งหมด

 

 
     
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ :  คน

 

 
© Copyright โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
ธุรการ  0-4333-2406 , ภายใน 47313 | pwutti@kku.ac.th
E-Ofiice | Mail-kku | KKUGoogle Apps | KKU | Admin