ตารางเรียนนักเรียน
 
ตารางเรียนนักเรียน
  กรุณาเลือกยูนิท :: กรุณาเลือกปีการศึกษา ::    
 
 
  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)  
 
วิชาเรียนที่แสดงบนตาราง สีชมพู เป็นวิชาเรียนของกลุ่มที่ 1 และ สีน้ำเงิน เป็นวิชาเรียนของกลุ่มที่ 2
 
 
9.00-9.50 น. 9.50-10.40 น. 10.40-11.30 น. 13.00-13.50 น. 13.50-14.40 น. 14.40-15.30 น.
จันทร์      
 
 
 
 
 
 
อังคาร      
 
 
 
 
 
พุธ          
 
 
พฤหัสบดี      
 
 
   
ศุกร์